ตั้งค่า ภาษา เวลา วันที่ในHotmailและOutlook

สำหรับใครที่ ใช้อีเมล HotmailและOutlook แล้ว เปลี่ยน ภาษา เวลา และวันที่ ในอีเมล Hotmail ไม่เป็น วันนี้เราจะมาแนะนำวิธี ตั้งค่าง่ายๆ เช่น คนไทยที่อยู่ต่างประเทศ เวลาอาจไม่ตรง หรือเราใช้ภาษาอังกฤษอยู่ อยากเปลี่ยนเป็นภาษาไทย เพื่อที่จะได้ใช้งาน ได้สะดวกยิ่งขึ้น ส่วนเวลานั้น จะมีให้เราเลือกว่า วัน เดือน ปี มีรูปแบบต่างๆ เช่น เดือน วัน ปี มีให้เราเลือก ส่วนรูปแบบเวลา ก็จะมี แบบ AM PM ให้เราตั้งค่า และเลือกโซนว่าเราอยู่ประเทศอะไร เอาเวลาสากลของแต่ละประเทศมาตั้งค่า ได้เลย

ดูตัวอย่างการ ตั้งค่า ภาษา เวลา วันที่ ในHotmail ได้จากข้างล่างนี้ ได้เลยครับ


( แสดงเนื้อหาเพิ่มเติม )