ท่องเที่ยว

ประวัติวัดท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

วัดท่าไม้ ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จัวหวัดสมุทรสาคร ทิศเหนือติดแม่นำท่าจีน ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2520 ได้รับพระราชวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.2537 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ทรัพย์สินของวัดมีที่ดินตั้งวัด 6ไร่ จากผู้มีจิตศรัทธาถวาย และซื้อเพิ่มบ้าง

รายนามเจ้าอาวาสวัดท่าไม้

1 พระอาจารย์ยอด อุปติสฺโส 2 พระครูศีลสาครวิมล ( สุรสิงห์ สุรสีโล ) 3 พระครูปลัดอุเทน สิริสาโร

ท่านพระอาจารย์ยอดได้พัฒนาสำนักสงฆ์ ได้เจริญทั้งวัตถุธรรมและศีลธรรม ตลอดจนสาธารณประโยชน์ อาทิ ศาลาท่าน้ำ, บ่อสูบน้ำบาดาลจ่ายไปยังหมู่บ้านหมู่ 11, ติดตั้งไฟฟ้า และสร้างศาลาการเปรียญ เนื่องจากการคมนาคมในสมัยนั้นใช้ทางเข้าออกทางเรือได้เพียงทางเดียว ท่านจึงดำเนินการขอถนน เส้นทางจากวัดท่ากระบือมายังสำนักสงฆ์ ระยะทางยาวประมาณ 5 กิโลเมตรเศษ

เมื่อถึงกลางปี พ.ศ. 2532 ได้ริเริ่มโครงการสร้างอุโบสถ รวมกับทั้งอาราธนา ท่านพระอาจารย์สุรสิงห์ สุรสีโล พร้อมคณะ จากวัดสุมนาวาส เขากะโหลก ต.ปากน้ำ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นลูกหลานของญาติโยมในพื้นที่ มาสังกัดสำนักสงฆ์โพธิธรรมรังษีอย่างเป็นทางการ เพื่อช่วยเหลือในกิจการต่างๆ และเชิญ คุณนิวัติ โศภารักษ์ เป็นประธานสร้างอุโบสถ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2532 ได้ยกฐานะของสำนักสงฆ์โพธิธรรมรังษี ขึ้นเป็น วัดท่าไม้ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

เนื่องจากเป็นการสมควรที่วัดท่าไม้จะได้มีเจ้าอาวาส ท่านเจ้าคณะตำบลท่าไม้ ในขณะนั้นคือท่านพระครูสาครธรรมรัตน์ วัดสุวรรณรัตนาราม ได้อาราธนา ท่านพระครูโสภณธรรมสาคร เจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน วัดอ้อมน้อย มาประชุมร่วมกับพระภิกษุสามเณร และทายกทายิกาของวัดท่าไม้ สรรหาพระภิกษุที่มีคุณสมบัติตามกฏมหาเถรสมาคม นำเสนอพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฏาราม ให้พระอาจารย์สุรสิงห์ สุรสีโล เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2533 ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2534 โดยคุณพ่ออ่อน สุขวัฒก์ และคุณแม่ป้อม สุทธิบุตร เป็นประธาน มีคุณนุกูล- คุณนวลจันทร์ สุขวัฒก์ เป็นผู้อุปถัมภ์ร่วมกับประชาชน ได้ทุนดำเนินการขั้นต้น รวม 840,000 บาท รับเหมาก่อสร้างโดยคุณสุกิจ แม้นเหมือน ตามแบบแปลนของกรมศิลปากร เป็นอุโบสถภายในกว้าง 5 เมตร ยาว 9 เมตร มีมุขหน้าและมุขหลังรวมอีก 6 เมตร มี 6 หน้าต่างมี 4 ประตู ใช้เสาเข็มยาว 6 เมตร 300 ต้น เทคานคอดิน 2 ชั้น หล่อเสา 16 ต้น และเทพื้นภายในทั้งหมด สำเร็จในปีเดียวกัน และท่านพระครูศีลสาครวิมล ได้สร้างถาวรวัตถุไว้คู่พระศาสนามากมายจวบจนวาระสุดท้ายแห่งชีวิต

ถาวรวัตถุเหล่านี้มีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากมีน้ำท่วมเพราะเหตุที่พื้นที่บริเวณวัดต่ำกว่าเขื่อนกั้นน้ำ จนกระทั่งเมื่อ พระครูศีลสาครวิมล อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ ได้มรณภาพลง เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร จึงแต่งตั้งให้พระครูปลัดอุเทน สิริสาโร ย้ายจากวัดท่ากระบือมาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสสืบจนถึงปัจจุบัน ถาวรวัตถุที่ยังหลงเหลือจากอดีตถึงปัจจุบันคงมีเพียงแต่พระอุโบสถที่มีพระพุทธชินราชประดิษฐานเป็นพระประธานเท่านั้น ส่วนถาวรวัตถุอื่นได้เปลี่ยนแปรสภาพไปตามกาลเวลาและสถานการณ์ ปัจจุบันวัดท่าไม้แห่งนี้ได้ขยายพื้นที่วัดเพิ่มขึ้นอีก 9 ไร่ รวมทั้งหมดเป็น 26 ไร่

ท่านพระครูปลัดอุเทน สิริสาโร ท่านเล็งเห็นว่าปัจจุบันมีพุทธศาสนิกชนได้เข้ามาถือวัตร ปฏิบัติ รักษาศีลเป็นจำนวนมาก ท่านจึงสร้างสถานปฏิบัติธรรมเพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรม สถานที่นั้นคือ ธรรมสถานวิโมกสิวาลัย มีพื้นที่ 70 ไร่ ตั้งอยู่ใน ต. ห้วยผาก อ. สวนผึ้ง จ.ราชบุรี จัดสร้างขึ้น เหตุผลเพราะ วัดท่าไม้มีสถานที่ไม่เพียงพอที่จะรองรับพุทธศาสนิกชนที่จะเข้ามาถือวัตร ปฏิบัติธรรม และรักษาศีล รวมถึงท่านพระครูปลัดอุเทนเห็นแล้วว่าธรรมสถานวิโมกสิวาลัยมีความสงบ วิเวกเหมาะสมที่จะเป็นที่ปฏิบัติธรรม โดยธรรมสถานวิโมกสิวาลัยมีถาวรวัตถุที่สำคัญฯ คือ

1. ศาลาพระมหาจักรพรรดิสมมุติราชมหามัยมุนี โดยมีพระมหาจักรพรรดิสมมุติราชมหามัยมุนีเป็นพระประธานในศาลา 2. ศาลาประเสริฐศรีทอง 3. ศาลาพระเกจิ 4. ศาลาบารมี 30 ทัศ 5. ศาลาพระอุปคุปต์ 6. กุฏิชีพราหมณ์ จำนวน 50 หลัง 7. โรงทานบารมี

ชมภาพบรรยากาศภายในวัดท่าไม้

ประตูทางเข้าวัดท่าไม้

เราเข้ามาทางข้างหลังวัด

หลังวัดมีที่จอดรถและมีพระพุทธรูปอยู่เดี๋ยวเราไปกราบขอพรกัน

คาถาบูชาหลวงพ่อแก่นจันทร์

ตั้งนะโม3จบ

จันทะโน พุทธะรูโปปิ อะหังวันทามิตัง สะทา ( 3จบ )

เดินมาก็จะเจอพระเวสสันดร ผู้ให้บันลือโลก

มีซุ้มประตูทางเข้าตกแต่งด้วยต้นไม้สวยงาม

มีรูปปั้นยักษ์ถือพระขรรค์

ด้านข้างวัดทำจากไม้สักทั้งหลังสวยงามมาก

ระหว่างทางเดินก็จะมีป้ายบอกถึงความศรัทธาของชาวพุทธที่มาทำบุญที่วัดแห่งนี้ ทั้งชาวไทย พม่า มอญ เขมร

มีการอบรบหลักสูตรเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ฝึกสมาธิ พัฒนาปัญญา

ความหมายของมอม

มีพระเอกดาราดังอย่างณเดชน์ คูกิมิยะ เป็นแบบอย่างที่ดีของความเป็นผู้อ่อนน้อม และกตัญญู

ดีเจพุฒลูกศิษย์วัดท่าไม้

ร่วมบริจาคสบทบทุนโครงการเรื่องเล่าเช้านี้ เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค

พิธีวางศิลาฤกษ์ ณ พระอุโบสถมหาปรินิพพาน

เดินธุดงควัตร ฝึกพัฒนาสติ พัฒนากำลังใจ และบำเพ็ญบารมี

มีดารามาทำพิธียกช่อฟ้า พระอุโบสถมหาปรินิพพาน

พอเดินมาสุดซุ้มประตู ก็เจอด้านหน้าวัดท่าไม้แล้ว

ด้านหน้าสวยมาก มีพญานาค และเทพอยู่หน้าประตู

ภาพมุมกว้าง

ตีระฆัง9ครั้ง

ถวายสมเด็จพระพุทธบัญชร อนาวรณญาณไตรโลกนาถศาสดา สมเด็จพระธรรมจักรแก้ว พระพุทธปรินิพพาน แสนดี แสนรวย แสนสุข แสนมั่งคง แสนสบาย แสนสมหวัง แสนสมปรารถนา แสนเฮง แสนล้าน

ประตูทางเข้าวัด เดี๋ยวพาไปชมข้างในกันครับ

ด้านในมีพระนอน สวยงามมาก

วัดนี้เป็นไม้สักทั้งหลัง มีภาพวาดเรื่องราวต่างๆและมีรูปปั้นของเศรษฐีทั้ง8

นกยูง

ฝีมือการแกะสลัก

บริเวณลานวัด มีรูปปั้นท่านพ่อท้าวมหาพรหมชินบัญชร

สมเด็จพุฒาจารย์โต

รูปปั้นช้าง

ประดับเสาไฟสวยงาม

สู่อู่ทะเลบุญ วัดท่าไม้

ร่วมทำบุญสร้างพระมหาเจดีย์ ศากยะภิกษุ อวตาล

เสด็จพ่อ ร5

บริเวณลาน ภาพมุมกว้าง

ศาลาเมฆเสรีกุลรุ่งวัฒนโสภณ

พระธาตุ

ธนาคารบุญวัดท่าไม้

รูปปั้นเกจิอาจารย์ดัง

พระพุทธรูปปางต่างๆ

ใส่บาตรพระประจำวัดเกิด

ลอยประทีป ดอกบัวสีประจำวันเกิด ลอยทุกข์ ลอยโศก รับโชค เสริมดวง เทียนสืบชะตา บูชาโชค

เติมน้ำมันตะเกียง สว่างรุ่งเรือง ดุจดวงประทีป ให้ดวงชะตาโชติช่วง สว่างไสว ให้อนาคตไม่มืดมน สาธุ สาธุ สาธุ

เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ และเงินตรา

สวนอาหารกลางน้ำ ตลาดพาเพลิน

มีก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้น ไอติม น้ำ บริการนักท่องเที่ยว

และที่นี้ยังมีจุดให้อาหารปลาด้วยครับ อาหารปลาถุงละ 20 บาท

พระสีวลี

ให้คร่องตัวทุกประการ

พญาอนันตนาคราช

พญานาคพ่อปู่ศรีสุทโธ

พญามุจลินท์นาคราช

วิหารบูรพาจารย์

อธิฐานขอพรหลวงพ่อรุ่ง

ท้าวหิรัญตยะวรมันต์นาคินทร์

พญานาคพ่อปู่ภุชงค์

ถ้ำพญานาค

ท่านปู่โสวิติพราหมณ์ มีแก้วแหวนเงินทองมากมาย

ข้างหลังถ้ำมีปลาคราฟ

บริเวณลานพญานาค

มีร้านกาแฟด้วยครับ

ทางเข้าวิหาร

พาไปไหว้พระขอพรกันครับ

กราบขอพรหลวงพ่อรุ่ง

มาที่ซุ้มประตูเท้าเวสสุวรรณ

มีการขอพรท้าวเวสสุวรรณโดยใช้สายสิญจน์ผูกที่หัว

บริเวณหน้าห้องน้ำมีลิงยักษ์ถือแก้วกาแฟ

เดี๋ยวพาไปสักการะบูชาไหว้พระราหูและหลวงพ่อด้านในกันครับ

เดี๋ยวพามาลอดท้องพญาช้างโพธิสัตว์กันครับ

ให้อธิฐานตามนี้

สาธุ สมปรารถนา สำเร็จ อย่าล่าช้า เทอญ ที่ปิด…ขอให้เปิด ที่ทุกข์…ขอให้คลาย ที่ร้าย…ขอให้ดี ที่เป็นหนี้ขอ…ให้รวย ที่ซวย…ขอให้เฮง ที่เจ๊ง…ขอให้ฟื้น ที่ป่วย…ขอให้หาย ที่ไป…ขอให้สงบ ที่จน…ขอให้รวยรวย ที่ไป…ขอให้กลับ พลิกร้ายกลายเป็นดี ขอให้รอดปลอดภัย

ที่รวยแล้ว ที่ขอให้รวยรวยให้เกิดสิริมงคล และเกิดโชคลาภแก่คุณเป็นมหาเศรษฐีแสนล้าน

ทำบุญ ย่อมได้ บุญ ทำดี ย่อมได้ดี

เคล็ดเสริมบุญ สร้างบารมี

ทำดีเป็นหนทางสร้างความทวีคูณ…มั่งมี ประสบความสำเร็จ พ้นทุกข์กายทุกข์ใจ อยู่เย็นเป็นสุข ไร้โรค ไร้ภัย ขอให้เป็นมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว

ทำบุญสร้างวิหารฟ้าบันดาล

ซุ้มประตูไถ่ชีวิตโคกระบือ

ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค และกระบือ ครับ

ให้อาหารโคกระบือ

อานิสงส์การให้อาหารโค กระบือ จะทำให้มีกินมีใช้ไม่ขาดแคลนในทุกๆ ภพ ทุกๆ ชาติ แม้จะตายลงไปก็จะไม่อดอยากจะได้พบกับอาหารทานที่ได้เคยให้นั้นอยู่ตลอดกินไม่รู้จักหมดแม้เกิดมาเป็นมนุษย์ ก็จะเกิดมาอยู่ในครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์พร้อมด้วยโภคทรัพย์และอาหาร ชีวิตมีความสุข

เราได้พาเพื่อนๆเที่ยวชมทั่วทั้งวัดแล้ว บรรยากาศภายในวัดถือว่าโอเคเลยคับ ต้องมาเองถึงจะรู้ ได้ทำบุญทำทาน อิ่มบุญกันทั่วหน้า วันหยุดไม่รู้จะไปไหนแนะนำเลย วัดท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไร ได้เวลากลับแล้วขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ แล้วพบกันใหม่ในทริปหน้า สวัสดีครับ

error: Content is protected !!