ท่องเที่ยว

พระมาหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล จังหวัดสงขลา

พระมาหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล หรือ เจดีย์สแตนเลส ตั้งอยู่ที่ เขาคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ถูกสร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุยเดช เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ60 ปี

สำหรับตัวองค์เจดีย์ทำมาจากโครงเหล็กและสแตนเลสสีเงินทั้งหมด โดยนำสแตนเลสเส้นกลมมาเรียงต่อกัน เป็นรูปองค์เจดีย์ทั้งหมด60 ชั้น นอกจากนี้มีการสร้างหอระฆังสแตนเลสไว้ บริเวณรอบองค์เจดีย์ เพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ของธาตุทั้งสี่ ถือเป็นเจดีย์แห่งแรกและแห่งเดียวของโลก และยังเป็นจุดหมายสำคัญที่พุทธศาสนิกชน ต่างอยากมาร่วมสักการะ และรับชมความงามของเจดีย์แห่งนี้ สักครั้งในชีวิต

ชมบรรยากาศ พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล

ขับรถมาเราจะเห็น พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล อยู่บนยอดเขา สูงชัน

ถึงแล้วครับ เจอป้าย พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล อยู่หน้าทางเข้า

ที่สำหรับจอดรถ สำหรับนักท่องเที่ยว มีคนมาเที่ยวชมพอสมควร ครับ

มีกลองให้ตี และมีระฆัง ตั้งเรียงยาว ให้ตี

ทางขวามือก็จะเป็นลานพระพุทธรูป ให้เรากราบไว้ เดี๋ยวเดินไปชม ใกล้ๆกันครับ

พระธาตุก็จะมีซุ้มระฆังสแตนเลสอยู่รอบทั้งสี่ทิศ พระธาตุมีประตูทางเข้าทะลุหากันหมดครับ และมีบันไดสามารถเดินขึ้นชมข้างบนได้

ประตูทางเข้ามองทะลุไปอีกฝั่งได้

ประตูออกแบบมาเหมือนกันทุกด้านครับ

ทำจากเหล็กและสแตนเลสสวยงามมาก

บทบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

อะหัง วันทามิ ทูระโต อะหัง วันทามิ ธาตุโย

อะหัง วันทามิ สัพพะโสฯ

อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ

อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ

ขอนมัสการพระบรมสาริกธาตุ และพระธาตุทั้งหลาย ทั่วทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขอนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

งูสามเศียร

ระฆังประจำปีนักษัตร

ลานพระพุทธรูป

ใครได้มาสักการะบูชาพระธาตุแห่งนี้ ถือว่ามีบุญมากๆครับ เป็นพระธาตุที่ทำจากสแตนเลสที่เดียวในโลก สวยงามมาก มาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ครั้งหนึ่งของชีวิตขอให้ได้มาซักครั้งหนึ่งก็ยังดีครับ ได้เวลากลับแล้ว ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ บ๊ายบาย

error: Content is protected !!