วัดคีรีวงศ์ พระจุฬามณีเจดีย์ จังหวัดนครสวรรค์

วัดคีรีวงศ์ ตั้งอยู่บนเขาดาวดึงส์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสนใจ คือ พระจุฬามณีเจดีย์ เป็นองค์เจดีย์ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนยอดเขา ภายในเจดีย์มีทั้งหมด4ชั้น บริเวณหน้า พระจุฬามณีเจดีย์ มี สมเด็จพระพุทธชินสีห์ มณีนาถศาสดาจารย์พรหมญาณประสิทธิ์ เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ และข้างบนพระจุฬามณีเจดีย์เป็นจุดชมวิว ที่มองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองนครสวรรค์ ที่สวยงาม

ประวัติ วัดคีรีวงศ์

ปีพ.ศ.2504 พระธุดงค์มาพบครั้งแรก แต่ถูกชาวบ้านขับไล่ เพราะชาวบ้านจะเอาที่ดินเป็นที่อยู่อาศัย ปีพ.ศ.2507 กรมการศาสนามาตรวจสอบ พิสูจน์แล้วเป็นวัดเก่าจริง เพราะมีวัตถุโบราณ เช่น อิฐและของเก่า สร้างในสมัยปลายกรุงสุโขทัย ศตวรรษที่19มีเนื้อที่ ที่ดินทั้งหมดจากล่างถึงบนยอดเขา รวมแล้ว 280 ไร่ ต่อมา นายเปงซ้ง เป็นหัวหน้ารวมกับพวกไปนิมนต์พระมหาบุญรอด(พระราชพรหมจารย์) มาเป็นเจ้าอาวาส ปีพ.ศ.2511 กรมการศาสนาได้พิจารณาแล้ว จึงได้ประกาศเป็นวัดโดยสมบูรณ์ ชื่อวัดคีรีวค์ (สาเหตุที่ตั้งชื่อว่า วัดคีรีวงศ์ เพราะว่าวัดนี้ตั้งอยู่ระหว่างภูเขาเป็นรูปโค้งโอบอ้อมวัด)

ต่อมา มีหญิง3คน มาจากกรุงเทพฯ ขออนุญาติหลวงพ่อขึ้นมานั่งสมาธิบนเขานี้ ครั้งนั้นบนเขานี้ยังมีต้นไม้เป็นป่าหนาทึบเมื่อหญิง3คนนี้ ได้กลับไปแล้ว ได้เขียนจดหมายถึงหลวงพ่อ มีเนื้อความดังนี้ ที่บนยอดเขานั้นนิมิตเห็นว่ามีเจดีย์เก่าเล็กๆ ได้พังไปแล้ว พรพบรมสารีริกธาตุได้เสด็จไปที่อื่นแล้ว ถ้าหลวงพ่อสร้างเจดีย์ใหม่ครอบองค์เก่าแล้ว แล้วอันเชิญ พระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ที่เจดีย์จะศักดิ์สิทธิ์คนทั่วทุกสารทิศจะมาสักการะกราบไหว้

เมื่อหลวงพ่อ เจ้าอาวาสได้รับจดหมายแล้วอ่านดูจึงได้ขึ้นมาบนยอดเขา ได้ขุดคุ้ยดูจึงได้พบเห็นเจดีย์เล็กๆพับไปแล้วมีเศษอิฐเก่า มีใบไม้ทับถมอยู่ จึงได้เก็บหลักฐานไว้ที่ศาลาพิมานบนเขา

ต่อมา สมเด็จพระพุฒาจารย์อาจ อาสุโภ วัดมาหาธาตุกรุงเทพ ได้ขึ้นมาบนเขานี้ แนะนำให้เจ้าอาวาสสร้างพระจุฬามณีเจดีย์ไว้บนเขานี้ แล้วตั้งชื่อเขานี้ว่า เขาดาวดึงส์ นะ

ต่อมา หลวงพ่อมหาบุญรอด เจ้าอาวาส จึงได้ออกแบบสร้างพระจุฬามณีเจดีย์ครอบเจดีย์องค์เดิมไว้ การสร้างเจดีย์ครอบองค์เดิมสร้างเป็นฐาน 4 เหลี่ยม หมายถึง มาหาสติปัฏฐาน 4 สูง 4 ชั้น หมายถึง อริยสัจ 4 ให้เหมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลก

องค์พระจุฬามณีเจดีย์สร้างขึ้น 4 ชั้น

ในเจดีย์ชั้นที่ 1 มีพื้นที่ว่างกว้าง สำหรับประชุม นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกรรมฐาน และพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล เวลาญาติโยมมาทำบุญ

ในเจดีย์ชั้นที่ 2 และ 3 เป็นที่ตั้งประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆและรอยพระพุทธบาท 12 ราศี อยู่ตรงกลางองค์เจดีย์

ในเจดีย์ชั้นที่ 4 ตรงกลางองค์เจดีย์ชั้น 4 จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ เจ้าอาวาสพระมาหาบุญรอด หรือเจ้าคุณพระราชพรหมาจารย์ได้อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา ทางวัดได้ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อวันที่ 22มกราคม พ.ศ.2546 ในองค์เจดีย์ชั้น 4 ตรงกลางองค์เจดีย์

ในเจดีย์ชั้นที่ 4 ในโดม เพดานรอบๆ องค์เจดีย์ด้านใน ได้วาดภาพจิตรกรรม เกี่ยวกับพระพุทธประวัติให้ดูให้ชม

ด้านในผนังเจดีย์มีดังนี้

1พระแก้วมรกต 2พระพุทธชิราช 3พระพุทธโสธร 4หลวงพ่อวัดไร่ขิง

ด้านนอกองค์เจดีย์ 4 ทิศ มีพระพุทธรูปปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง 60 นิ้ว 4องค์ 4ทิศ ประกอบด้วยจตุพร 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ

ด้านนอกองค์เจดีย์ 4 ทิศ จะมองเห็นทิวทัศน์เมืองนครสวรรค์ไกลออกไปจนสุดสายตา

มองไปทางทิศเหนือ จะเห็นแม่น้ำปิง วัง 2 สาย รวมกันที่จังหวัดตากไหลมารวมกันที่นครสวรรค์

มองไปทางทิศตะวันออก จะเห็นเขากบ บึงบอระเพ็ด ตลาดปากน้ำโพ แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานเดชา ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

มองไปทางทิศใต้ จะเห็นอุทยานสวรรค์ ตลาดปากน้ำโพ แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานเดชา ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

มองไปทางทิศตะวันตก จะมองเห็นภูเขาใหญ่น้อย มีภูเขาหลวงเป็นฉากกั้นเมืองนครสวรรค์กับเมืองกำแพงเพชร ปล้องไฉนขององค์พระจุฬามณีเจดีย์ที่มองเห็น 27 ปล้องคือ

มนุษย์ 1 ชั้นภูมิ

สวรรค์ 6 ชั้นภูมิ

พรหม 16 ชั้นภูมิ

อรูปพรหม 4 ชั้นภูมิ

รวม 27 ชั้นภูมิ

ไม่รวมหรือไม่นับ 4 ภูมิ คือ นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรฉาน ส่วนยอดสุดขององค์พระจุฬามณีเจดีย์มีลักษณะกลมนั้นเปรียบด้วย พระนิพพาน พระพุทธมณีเจดีย์สวยดังเทพเนรมิตร สถิตย์อยู่บนเขาดาวดึงส์เมืองนครสวรรค์

ชมบรรยากาศวัดคีรีวงศ์

มาถึงวัดคีรีวงค์แล้ว ต้องมากราบขอพร สมเด็จพระพุทธชินสีห์ มณีนาถศาสดาจารย์พรหมญาณประสิทธิ์ ก่อนครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเอง

เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่

รายชื่อคนที่ถวายปัจจัยสร้างพระ

พระนาคปก และพระแม่ธรณีบีบมวยผม

ไหว้แล้วต้องเดินรอบองค์พระ3รอบครับ มีบันไดให้ขึ้น

ข้างบนวิวสวยครับ

ลงมาข้างล่างก็จะเห็นศาลาพ่อขุนศรีอินทราทิตย์

อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นศาลาพุทธชินราช ครับ

ด้านหน้า พระจุฬามณีเจดีย์ เดี๋ยวพาเดินชมข้างในกันครับ

เข้ามาแล้วมีจุดเช็คอิน ทำบุญถวายระฆัง

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เสด็จพ่อ ร.5 พระปิยะมหาราช

บูชา ธูป เทียน ทอง ตามศรัทธา เติมน้ำมันตะเกียงขวดละ 20 บาทครับ

ปิดทองพระเพื่อเป็นสิริมงคล

จุดเทียน ธูป ครับ ขวามือมีศาลาหลวงพ่อมหาบุญรอด

มากราบไหว้ขอพรซะหน่อย

ท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้

รูป หลวงพ่อมหาบุญรอด

มีพระให้เช่า และร่วมทำบุญบูรณะพระจุฬามณีเจดีย์ ครับ

กราบบูชา พระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปปฏิมากร ครับ

คาถาท่องตามนี้

มีคนมากราบขอพร และ ทำบุญถวายสังฆทาน อย่างไม่ขาดสาย

ทำบุญพระประจำวันเกิด

เดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศพระจุฬามณีเจดีย์ข้างบนกันครับ ว่ามีไรบ้าง

บันไดทอง

มีป้ายหัวเสาบันไดเกี่ยวกับดวงครับ

ขึ้นมาได้ครึ่งทางแล้ว

มีเทวดานั่งอยู่ราวบันไดทอง

ถึงแล้ว

มาชมข้างในกันครับ

ขึ้นบันไดมา ชั้นล่างจะเห็นมีของให้นักท่องเที่ยว เช่า บูชา เก็บไว้เพื่อเป็นสิริมงคล ครับ

หลวงปู่ทวด สมเด็จพุฒาจารย์โต

พระแก้วมรกต

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเททองหล่อพระประธานในอุโบสถ ที่วัดคีรีวงค์ วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.10 เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ทรงถวายปัจจัยส่วนพระองค์บูชาพวงมาลัยสักการะพระบรมสารีริกธาตุในพระจุฬามณีเจดีย์

พระบรมสารีริกธาตุ

มีพระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ

ด้านบนเป็นรูปวาดประติมากรรมฝาผนัง สวยงาม

เราสามารถกราบได้ทั้ง4ทิศครับ

จากชั้นบนสุดมองลงมาชั้นล่าง

ก็จะเห็นวิวด้านหน้าบันไดสวยงาม

เห็นแม่น้ำ

เห็นวิวในเมืองนครสวรรค์

อากาศดีมาก ครับ

ภูเขาสูงทำให้มองเห็นวิวทิวทัศน์เป็นมุมกว้าง

ให้ชมอีกด้านหนึ่งของวิว

ชมได้ทุกทิศ

ชั้นบนสุดสามารถเดินชมวิวได้รอบทิศ

ลงมาข้างล่างครับ

ลงบันไดมาอีกฝั่งนึ่ง

พระจุฬามณีเจดีย์ เป็นเจดีย์ที่สวยสดงดงามมาก ในจังหวัดนครสวรรค์เลยก็ว่าได้ครับ มาไม่เสียเที่ยวจริงๆอิ่มบุญมากๆ

มีพระให้เช่าด้วยเผื่อว่ามีใครสนใจ สั่งได้ตามป้ายครับ ที่วัดคีรีวงศ์ แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ใครได้มากราบไหว้พระจุฬามณีเจดีย์ ถือว่ามีบุญมาก มาแล้วได้บุญได้ชมวิวสวยๆของเมืองนครสวรรค์ ถือว่ามาคุ้มจริงๆ ได้เวลากลับแล้ว ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ บ๊ายบาย