วัดหาดใหญ่ใน ที่ใครเห็นต้องตะลึง

วัดหาดใหญ่ใน หรือวัดมหัตตมังคลาราม ตั้งอยู่ที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วัดนี้มีจุดเด่นคือมีพระนอนที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลก มีความยาว35เมตร สูง 15เมตร กว้าง10เมตร ซึ่งวัดนี้เป็นวัดที่สำคัญของคนหาดใหญ่ อายุราวๆ 100ปี มีคนไทย คนต่างชาติมาเยี่ยมชมและสักการะบูชาที่วัดแห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย โดยเฉพาะวันสำคัญต่างๆ เช่นวันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา ฯ ก็จะมีการทำบุญใหญ่ของคนหาดใหญ่ เช่นทำบุญห่มผ้าพระนอน เป็นต้น

และ ภายใต้ฐานพระวิหารพระพุทธมหัตตมังคลาราช เป็นที่บรรจุอัฐิเป็นจำนวนมาก และมีพระพุทธรูป มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นจำนวนมาก ให้เรากราบไหว้บูชา

ประวัติวัดหาดใหญ่ในหรือวัดมหัตตมังคลาราม

ถูกก่อตั้งเมื่อปี2479 โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตั้งชื่อว่า วัดหาดใหญ่ใน เมื่อวันที่ 24กันยายน พ.ศ.2490 โดยมีเจ้าอาวาสรูปแรกคือ อาราธนาพระมหาคลิ้ง อตฺถจาโร หรือ พระครูวิจิตรพรหมวิหาร จากวัดเลียบ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในวันที่ 10 มกราคม 2523 โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดมหัตตมังคลาราม เพื่อให้สอดคล้องกับนามพุทธไสยาสน์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน

ใครมีโอกาสได้มา หาดใหญ่ ควรต้องแวะมากราบสักการะพระนอน ที่วัดหาดใหญ่ในแห่งนี้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง มาแล้ว ไม่ผิดหวังแน่นอน บรรยากาศที่นี้ร่มเย็นดี เป็นวัดที่อยู่ในตัวเมือง อยู่ไม่ไกลจากสนามบิน เดินทางง่าย

ชมบรรยากาศวัดหาดใหญ่ในหรือวัดมหัตตมังคลาราม ได้จากข้างล่างนี้ได้เลยครับ

มาแล้วต้องมากราบขอพรพระนอนครับ

วิหารแห่งนี้ชื่อว่า วิหารพระพุทธมหัตตมงคล ครับ

บริเวณวัด นอกจากวิหารพระนอนแล้ว ยังมี วิหารพระพุทธรูปปางต่างๆให้เรากราบไหว้ด้วย

มาแล้วต้องถ่ายรูปเก็บไว้ซะหน่อยเดี๋ยวหาว่ามาไม่ถึง ครับ

กราบสักการะขอพรเรียบแล้ว สะบายใจอิ่มบุญ ใครอยู่แถวหาดใหญ่แวะเวียนมากราบขอพรได้นะครับ อยู่ในตัวเมืองนี้เอง เป็นวัดที่เงียบสงบดี ดูขลัง ได้เวลากลับแล้ว ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ แล้วพบกันใหม่ในทริปหน้า สวัสดีครับ