วัดใหม่สุปดิษฐาราม รีวิววัดดังนครปฐม

วัดใหม่สุปดิษฐาราม เป็นวัดดังใน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีพระครูปฐมชยาภิวัฒน์ หรือพระอาจารย์เต่า เป็นเจ้าอาวาสอยู่ในปัจจุบัน ภายในวัด มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ สักการะบูชามากมาย อาทิเช่น พระสีวลี พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ หลวงพ่อใจดี ท้าวเวสสุวรรณ พระราหู หลวงพ่อโต พญานาคราช ไอไข่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระปิยมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดใหม่สุปดิษฐาราม เป็นวัดที่เก่าแก่ แต่ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่ ให้สวยสดงดงาม และได้อันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเข้ามาในวัด มากมาย ทำให้ทุกคนในพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่ห่างไกล ต่างหลั่งไหลเข้ามาสักการะบูชา ที่วัดแห่งนี้เป็นจำนวนมาก วัดแห่งนี้มีจุดเด่นตรงที่ พระสีวลี องค์ใหญ่ และลอดท้องช้าง ลอดพระราหู สายมูเตลู ที่ชอบเรื่องดวง ไม่ควรพลาด

นอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังมีศูนย์อาหารกลางน้ำ มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม และนวดเพื่อสุขภาพ

ประวัติ วัดใหม่สุปดิษฐาราม

วัดใหม่สุปดิษฐาราม เป็นชื่อทางราชการ ชาวบ้านทั่วไปจะเรียกวัดใหม่ ส่วนชื่อเดิมคือ วัดใหม่ริมจวน

วัดใหม่ เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง ตั้งขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในขณะนั้น พ.ศ. 2438 ทรงจัดการปกครองประเทศเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลโดยพระยามหาเทพ (บุตร บุญยรัตพันธ์) ดำรงตำแหน่งข้าหลวงมณฑลเทศาภิบาล สำเร็จราชการมณฑลนครชัยศรีเป็นคนแรก (มณทลนครชัยศรี ประกอบด้วยเมืองสุพรรณบุรี เมืองสมุทรสาครและเมืองนครชัยศรี

ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้หลวงเสนีพิทักษ์(ชม สุนทราชุน) ผู้ว่าราชการเมืองพิจิตร มาเป็นผู้ว่าราชการเมืองนครชัยศรี หลวงเสนีพิทักษ์ผู้นี้ ได้ทำความเจริญต่างๆ ให้แก่เมืองนครชัยศรีเป็นอันมาก ทางด้านศาสนาได้สร้างวัดขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2439 โดยอยู่ติดกับที่ทำการเมืองนครชัยศรีทางด้านทิศเหนือ (จึงมีชื่อเรียกขานในขณะนั้นว่า วัดใหม่ริมจวน) หลังจากนั้น พระองค์เจ้าสุปดิษฐวรฤทธิราช มหามกุฏบุรุษรัตนราชวโรรส พระราชโอรสองค์ที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทรงสร้างพระอุโบรถ พระวิหาร สถูป และ มณฑลพระอีกหนึ่งคู่ขึ้น ณ วัดแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า วัดใหม่สุปดิษฐาราม จนถึงทุกวันนี้

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2441 หลวงเสนีพิทักษ์ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาสุนทรพิชัยสงคราม และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง สำเร็จราชการมณฑลนครชัยศรีแทนมหาเทพซึ่งป่วย พระยาสุนทรพิชัยสงครามได้ดำรงตำแหน่งนี้เรื่อยมาจึงถึงสมัยรัชกาลที่6 และต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาศรีวิชัยชนินทร จนกระทั่งในเดือนกันยายน พ.ศ. 2444 เมืองนครชัยศรีได้ย้ายไปตั้งที่จังหวัดนครปฐม

หลักฐานการตั้งวัด วัดใหม่สุปดิษฐารามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ประมาณ พ.ศ. 2495

ชมบรรยากาศ วัดใหม่สุปดิษฐาราม ได้จากข้างล่างนี้ได้เลยครับ

บริเวณหน้าวัดจะมีป้าย วัดใหม่สุปดิษฐาราม มณฑลนครชัยศรี มีท้าวเวสสุวรรณยื่นอยู่ข้างป้ายครับ

เมื่อมาถึงแล้วอันดับแรก บูชาดอกไม้ธูปเทียน เพื่อบูชาท้าวเวสสุวรรณ ครับ

ข้างหลังเป็นรูปปั้นหลวงพ่อเสวยสุขครับ ท้าวเวสสุวรรณ กับพระราหู อยู่กลางแจ้ง แดดค่อนข้างแรง หน่อย ให้เรากราบไหว้ในร่มครับ

ท้าวเวสสุวรรณ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3จบ)

อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ

มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ

ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต

เวสสะ พุสะ พุทธัง อะหัง พุทโธ

ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณโณ

จุดธูป9ดอก ดอกกุหลาบแดง 9ดอก

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3จบ)

ปุตตะ กาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโมละ

เภธนัง อัตถิกาเย กายะยายะ เทวานัง

ปิยะตัง สุตวา

อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน

ท้าวเวสสุวรรณโณ มรณังสุขัง

อะหัง สุคะโต นะโมพุทธายะ

ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชาชิกา

ยักขะพันตา ภัทภูริโต เวสสะ พุสะ

พุทธัง อรหัง พุทโธ

ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

คาถาบูชาพระราหู

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3จบ)

พระคาถาสุริยันบัพพา

กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะ

โตลาโม โทลาโมมะมะ

โทลาโมมะมะ โทลาโมตัง

เหกุติมะมะ เหกุติ

ไหว้เสร็จแล้ว ให้เราปิดทอง เพื่อเป็นสิริมงคลครับ

ร่วมบริจาคทำบุญน้ำดื่ม ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม แพ็คละ 25บาทครับ

ด้านหน้าวิหารครับ เดี๋ยวพาเดินชมข้างในกันครับ

เข้ามาข้างใน จะเห็นพระอาจารย์นั่งอยู่ มีลูกศิษย์มากราบไหว้ มีจระเข้ และเศียรยักษ์ และมีพระราหูอยู่ด้านข้าง ครับ

พระราหู

มาดูพระราหูกัน ด้านหน้าพระราหูมีหีบ เอาไว้ทำบุญโลงศพ ครับ เดี๋ยวเราจะลอดพระราหูกัน

ก่อนลอดให้เรา ท่อง คาถากินเคราะห์กินโศก อาจารย์เต่า

ข้าพเจ้าชื่อ……..นามสกุล………ขออันเชิญพระราหูผู้มีฤทธิ์มีเดช จงมากลืนกินเคราะห์โศกโรคภัย เคราะห์หามยามซวย ขี้โรคโรคร้าย อัปปรีย์จัญไร เสนียดจัญไร สิ่งไม่ดี ไม่เป็นมงคล ที่มากล้ำกรายตัวข้าพเจ้า ที่มาดึงดวง ชะตาดึงโชค ดึงลาภ ให้ตกให้ต่ำ คุณศาสตร์คุณไสยที่เขาใช้ก็ดี ที่เขาวานมาก็ดี ลมเพลมพัดที่พัดมาต้องตัวข้าพเจ้าก็ดี ขอให้พระราหู ผู้มีฤทธิ์จงกลืนกินไปให้หมดให้สิ้นด้วยเทอญฯ

ท่องเสร็จให้เดินลอดได้เลย ครับ

ข้างในก็จะมีกระจกทั้งสองด้านและพระพุทธรูป

พระพุทธรูปในพระราหู

เดินลอดออกมาที่ทางออก ครับ

เดินมาข้างหน้าวิหารที่เราลอดเมื่อซักครู่

หลวงพ่อโต

รูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งเหมือนจริงมาก เดี๋ยวเข้าไปชมข้างในวิหารกันครับ

ข้างในมีพระพุทธรูปปางต่างๆ ให้เรากราบไหว้บูชา

คาถาบูชาหลวงพ่อโต

อิมินาสักกาเรนะ พุทธะมหานุภาโว

อิมินาสักกาเรนะ ธัมธะมหานุภาโว

อิมินาสักกาเรนะ สังฆะมหานุภาโว

อิเมยันตา มหาเตชา มหานุภาตะชาติกา

มหามังคะละ สัมพุทตา อันตรา

เยวินาสะกา สัพพาถะสุขะ สัมพุทตา

อเนกาคุณันตา นานับปะโก

สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง

วินาสสินติ สัพพาลาภัง

สัพพะสุขัง ภะวันตุเมฯ

บริเวณหลังวิหารสีทองสวยงามมาก

ทางซ้ายมือก็จะมีแม่นางตะเคียนอยู่ครับ สามารถขอหวยได้

คำบูชาแม่นางตะเคียน

ตั้งนะโม 3จบ

จิตตะ จิตตัง แม่นางตะเคียน

เทวะทิตา เมตตัญจะ ปิยังมะมะ

มหาลาโภ มหาโภคัง มหาธนัง

บูเชมิ

พญานาค

ตรงกันข้ามกับวิหาร ก็จะมีซุ้มพญานาค เดี๋ยวไปชมข้างในกันครับ

มีพญานาค อยู่สองข้างทาง ยาวไปถึงข้างใน และมีจุดบูชาเหรียญ โยนให้เจ้ากรรมนายเวรครับ

ได้เหรียญมาแล้ว มาโยนกัน

โยนใส่บาตรครับ

พระคาถาอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร

ตั้งนะโม 3จบ

เอาปัจจัยใส่มือ เอ่ยชื่อ นามสกุล แล้วกล่าวว่า

อิทังเม ญาตินังโหนตุ สุขิตาโหนตุ ญาตะโย

ข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอถวายปัจจัยในมือข้าพเจ้านี้ ขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเวรนายกรรม ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ให้มารับบุญกุศล และขอให้สิ้นชาติขาดกัน หลุดกันนับตั้งแต่บัดนี้ด้วยเถิด..

และจะอธิฐานขออะไรก็ขอเลย

เชิญร่วมทำบุญ ซื้อเกร็ดพญานาคราชเพื่อสร้าง พญานาคราช ตามกำลังศรัทธา ครับ ให้เขียนชื่อนามสกุล บนเกร็ดได้เลย

มีน้ำตกจำลองด้วยครับ เย็นสบาย

พ่อปู่ศรีสุทโธ แม่ย่าศรีปทุมมา

เดี๋ยวเข้าไปในถ้ำ อนันตนาคราช กันครับ

ข้างในก็จะมีพระฤาษีนั่งอยู่ครับ

ก็จะมีคนมาครอบครู เสริมบารี บรมครูทุกสายญาณ

ภายในถ้ำก็จะมีพระสมเด็จพุฒาจารย์โต เป็นหุ่นขี้ผึ้งสมจริงมาก

พระอาจารย์เหมือนจริงทุกองค์ครับ

พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

ด้านหน้าพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

เซียมซีขอหวย เสี่ยงโชคครับ

ทำบุญถวาย อ้อย กล้วย ให้กับช้างเอราวัณตามกำลังศรัทธาครับ

เดี๋ยวเราจะมาลอดท้องช้างกันครับ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง มาทั้งทีต้องจัดซะหน่อย

ข้างช้างก็จะมีวัวอยู่ ชื่ออ้ายโชคชัย เชิญทำบุญไถ่ชีวิตวัว ตามกำลังศรัทธาครับ

ในการลอดท้องช้างให้เราทำดังนี้

นำปัจจัยใส่มือให้เกินอายุ เอ่ยชื่อ-นามสกุล จบอธิษฐาน

1 ให้มีอายุยืนยาว

2 ให้ร่ำรวยเงินทอง

3 ให้แคล้วคลาดปลอดภัย

เวียนรอบช้างเอราวัณ3รอบ จากซ้ายไปขวา และจะรวยดีนักแล..

มีผู้คนมาลอดท้องช้างเป็นจำนวนมาก

บริเวณใกล้กับช้างเอราวัณก็มี รูปปั้น สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้เราสักการะบูชา

คาถาบูชา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ตั้งนะโม 3 จบ

โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะ ตุภะวัง

สัพพะศัตรู วินาสสันติ

โอม สิโน ราชาเทวะ นะมามิหัง

รูปปั้น สมเด็จพระปิยะมหาราช

คาถาบูชาสมเด็จพระปิยะมหาราช

ตั้งโนโม 3 จบ

พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง

สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิยะ มะ

มะ นะโม พุทธายะ (กล่าว 3 ครั้ง)

กราบขอพรสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

คาถาบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ตั้งนโม 3 จบ

อิติจิตตัง เอหิ เทวะตาหิ จะมหาเตโช

นะระปูชิโต โสระโส ปัจจะยา

ทิปปะตินะเรโส จะ มหาราชา

เมตตา จะ กะโรติ มหาลาภัง

จะทาโสตถี ภะวันตุเม

วิหารพระสิวลี

วิหารพระสิวลี เป็นพระสิวลีที่องค์ใหญ่มาก สูงถึง 7เมตรเลยทีเดียว

ด้านข้างครับ

มาทั้งทีต้องกราบสักการะบูชา ครับ บูชาดอกไม้ธูป เทียน ตามกำลังศรัทธา ถ้าต้องการถวายน้ำผึ้งด้วย ขวดละ 100 บาทครับ

รอคิวไหว้ คนแน่นมาก

ขอพรพระสิวลี ขอให้ลูกช้าง รวยๆ เฮงๆ มีโชคมีลาภ

คาถาบูชา พระสิวลี

ตั้งนะโม 3จบ

สีวลี จะ มะหาเถโร เทวะตานะ ปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ

อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี จะ มะหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ

อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี เถระคุณัง เอตัง โสตถิ ภะวันตุ เมฯ

ข้าพเจ้าชื่อ………..นามสกุล……….ขอน้อมวันทา พระมหาเถระ

องค์เอตทักคะ พระสิวะลี ผู้เปี่ยมด้วย บารีแห่งโลก บารมีแห่งโภคทรัพย์ อันสุดประมาณ สาธุ สาธุ สาธุ..

ไหว้เสร็จนำธูปไปปักข้างนอกครับ

ปิดทองพระ

ปิดให้ครบทุกจุด

น้ำมันตะเกียงเสริมบารมี ขวดละ20 บาทครับ

มาปิดทองข้างบนกันบ้าง เจอพระแม่ธรณีนั่งอยู่หน้าประตูทางเข้า

มีคนมาปิดทองกันเป็นจำนวนมาก

บริเวณนี้ มีน้ำมนต์มหาเวทย์ ถอนคุณไสย เสริมบารมี บูชาขวดละ 20 บาท ครับ

เจ้าแม่กวนอิม

พระบรมสารีริกธาตุ ศักดิ์สิทธิ์ ขอใด้ไหว้รวย

คำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

ตั้งนะโม 3 จบ

อะหัง วันทามิ อิธะ ปะติฏฐิตา พุทธะธาตุโย

ตัสสานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เม

ข้าพเจ้าขอนมัสการกราบไหว้ พระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ประดิษฐานอยู่ ณ ที่นี้ ด้วยอานุภาพแห่งกุศลผลบุญนี้ ขอให้ ข้าพเจ้าประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ

บูชาวัตถุมงคล

มีของดีให้บูชาติดตัวไว้เป็นสิริมงคล มีพญานาค พระสิวลี มีดหมอ และอื่นๆ มีตั้งแต่ราคา 100-300บาท ครับ

ถวายสังฆทาน สะเดาะเคราะห์ เปิดดวงดี ทำบุญโรงศพครับ เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกัน

ชุดสังฆทานที่นำมาถวาย ราคาชุดละ 500 บาทครับ

มีผู้คนมารอคิวถวายสังฆทานเป็นจำนวนมาก

ทำบุญโลงศพตามกำลังศรัทธาครับ

เดินออกประตูข้างไป จะมีอาบน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ เปิดดวงเศรษฐี ครับ

มาดูมุมนี้กันบ้าง เป็นมุมสักยันต์

หิวแล้วเดี๋ยวพาไปหาไรกิน

เดินออกมาก็จะเจอป้าย มีนวดเพื่อสุขภาพ อยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ครับ

สวนอาหารกลางน้ำ

มาถึงแล้วสวนอาหารกลางน้ำ แม่น้ำท่าจีน

มีปล่อยปลา ปล่อยชีวิตตามวันเกิน ครับ

คนเกิดวันไหนควรปล่อย กี่ชีวิต ให้ปล่อยตามป้าย ได้เลย

ที่สวนอาหารกลางน้ำแห่งนี้ ก็จะมีอาหารและเครื่องดื่มขาย นั่งกับพื้นแบบญี่ปุ่น ครับ

ราคาก็ไม่แพงเท่าไรครับ อร่อยดี

จากสวนอาหารกลางน้ำมองไปที่ วัดใหม่สุปดิษฐาราม ครับ

กินอิ่มแล้ว ได้เวลากลับแล้วครับ

ทางกลับมีจุดเช็คอิน ให้ถ่ายรูปด้วย สวยมากครับ

ต้นไม้สีทอง เหมือนได้มาเที่ยวคาเฟ่เลย มีตุ๊กตาเต็มไปหมด เอาใจเด็กๆครับ วันนี้มีโอกาสได้มาเที่ยวที่ วัดใหม่สุปดิษฐาราม แห่งนี้ ถือว่าโชคดีมาก อิ่มบุญจริงๆ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้เยอะมาก เอาใจสายมู เป็นวันหยุดพักผ่อนที่ สนุกมากครับ คุ้มจริงๆ ได้เวลากลับแล้ว ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ บ๊ายบาย