Line

เปลี่ยนชื่อเพื่อนในไลน์ เป็นชื่อเล่น จำง่าย

อยากจะ เปลี่ยนชื่อเพื่อนในไลน์ เพราะแต่ละคนตั้งชื่อแปลกๆ ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เป็นชื่อ จริง ทำให้เรางงว่า ใครเป็นใคร สับสน ยิ่งเอารูปโปรไฟล์เป็นรูป อวตารด้วยยิ่ง ไม่รู้เลยว่าใคร เราต้องเปลี่ยนชื่อเพื่อนด่วนเลย ก่อนที่เราจะทักคนผิด และจะค้นหาชื่อเพื่อนที่ต้องการติดต่อด้วย ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ แต่ว่าเราสามารถ ตั้งชื่อเพื่อนเองได้ โดยให้เรารู้ว่าไลน์คนนี้คือใคร และเข้าใจคนเดียวพอ เราจะตั้งชื่อเล่น หรือฉายา อะไรก็ได้ เพื่อนจะไม่รู้ ยกตัวอย่างเช่น ชื่อไลน์แฟนเราชื่อ Jariya เป็นชื่อจริง ภาษาอังกฤษ เราก็แค่ เปลี่ยนชื่อเพื่อนในไลน์ ให้เป็นชื่อที่เรา คุ้นหู และเรียกกันทุกวันว่า แนนซี่ เพียงแค่เห็นชื่อก็ อ๋อ แล้ว จะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ยังไงก็จำชื่อได้อยู่แล้ว

ดูตัวอย่างการ เปลี่ยนชื่อเพื่อนในไลน์ ได้จากข้างล่างนี้ ได้เลยครับ


( แสดงเนื้อหาเพิ่มเติม )

error: Content is protected !!