แบบร่างจดหมาย ใน Hotmail บางคน งง ว่ามันคืออะไรและมีประโยชน์อะไร วันนี้เราจะอธิบายคร่าวๆ นะครับ มันก็คือจดหมายที่เขียนยังไม่เสร็จ หรือเสร็จแล้วแต่ยังไม่ส่งนั้นเอง เผื่อแก้ไขใหม่ อะไรประมาณนั้นครับ มันก็มีประโยชน์กับคนที่ อยากเขียนจดหมายไว้ก่อน ถึงเวลาค่อยส่ง ก็จะเขียนแบบฉบับร่างเอาไว้

ซึ่งรายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติม จากข้างล่างนี้ได้เลยครับ


( แสดงเนื้อหาเพิ่มเติม )

error: Content is protected !!