คู่มือ gmail

Gmailแปลภาษา ทั้งหน้า ในข้อความ แบบง่ายๆ

Gmailแปลภาษา ทั้งหน้า ในข้อความ ได้แล้ว บางคนยังไม่รู้ เมื่อเราได้รับอีเมล จากต่างประเทศมา พอเปิดอ่านเนื้อหา ในจดหมาย กับอ่านไม่ออกด้วยภาษาที่เราไม่คุ้นเคยอย่าง เช่น ภาษาจีน, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส หรือแม้กระทั้งภาษาอังกฤษเป็นต้น บางเนื้อหาคำศัพท์ก็ยากเกินกว่าจะเข้าใจ แต่ไม่ต้องห่วงหรอกครับ ถ้าอีเมลนั้นส่งมายัง Gmail เราสามารถแปล ภาษาเหล่านั้น ในเนื้อหาของจดหมายให้ เป็นภาษาไทยโดยอัตโนมัต โดยไม่ต้องก็อปปี้เนื้อหาไปแปลยังเว็บอื่น

ดูตัวอย่าง การแปลภาษาGmail ทั้งหน้า ได้จากข้างล่างนี้ ได้เลย ครับ


( แสดงเนื้อหาเพิ่มเติม )

error: Content is protected !!